Консултиране във връзка с преживени емоционални травми

 

Консултиране във връзка с преживени емоционални травми

Няма малка и голяма травма има травма получена в детството и травма получена в света на възрастните.

 

Какви са последиците от емоционалните травми получени в детството? 

Приемаме ли се в ролята на жертва?

 

Можем ли да разпознаем различните форми на насилие?

Как се лекуват емоционалните травми, можем ли да продължим напред?