Депресивни състояния

 

Депресия„повече или по-малко продължително потиснато, уДепресивни състояниягнетено, тъжно  състояние и спадане на тонуса и енергията, в резултат на психически или общи заболявания или в резултат на тежки жизнени ситуации. Характерни признаци на депресията са сдържаност на движенията, бавно мислене, понижена активност и инициативност, тъжно изражение на лицето , понижен апетит, нарушения в съня. Страдащият от депресия е тревожен, уморен, обезкуражен и не може да се противопостави и на най-малката изпречила се пред него трудност.той преживява своята немощ, има чувство за малоценност (което увеличава меланхолията му) и впечатление, че интелектуалните му способности и по-специално вниманието и паметта му са отслабнали. При децата депресивните състояния са характеризират с нарушения в настроението /отегчение, незаинтересованост, безразличие/ и в поведението /нестабилност, агресивност, противопоставяне, намаляване успеха в училище – а в най-тежките форми се стига до булимия и анорексия. Продължителното въздействие на травмиращите фактори може да се отрази неблагоприятно върху характера на детето и да доведе до патологично развитие на личността му. Когато депресивното състояние съвпадне със закономерните кризи на развитието – депресиите протичат твърде тежко. Наред с основните депресивни симптоми се понижава самооценката на детето.”из „Речник по психология” Любен Десев.