Осиновители

 Осиновители

 

Как се подготвяте за деня, в който детето и вие ще станете семейство?

Научихте ли повече за света на детето, на което предстои осиновяване?

Знаете ли как да му помогнете да  се адаптира по-лесно към новия живот в семейството, защото то идва от един друг дом – домът за деца лишени от родителска грижа, недобър дом, но все пак единственият за него до сега? 

Мислите ли как да съобщите на детето факта за осиновяването и кога?

Кои са приоритетите във взаимоотношението родител - дете?

Дородов опит, родова травма, разстроена привързаност - знаете ли нещо за тях?