Следосиновително консултиране

Следосиновително консултиране

Вие току що сте осиновили детенце. Изпитвате разнообразна гама от чувства, притеснения и страхове. Питате ли се сам или едни друг с вашия партньор:  

 

 

Ще се справя ли?”  

 

 

Вие вече знаете, че света на осиновеното дете е малко по-различен и вие имате привилегията и отговорността да бъдете част от това. До голяма степен всяко дете учи родителите си как са да родители, но вие имате и редица трудности за преодоляване поради престоя на детето в институция. Следосиновителното консултиране ще бъде за вас премерена първоначална подкрепа. Така както при прохождането на детето родителят бди над чедото си, бди, но дискретно, за да даде увереност на детето за първите стъпки, така посредством следосиновителното консултиране с премерен контрол и дискретно психологическо подпомагане вие ще добиете нужната увереност и самостоятелност. Ще получите отговор на много въпроси и на най-важния въпрос.  Кога е най-подходящо да споделим с детето факта за осиновяването…