Кризи в развитието на детето

 

 Кризи в развитието на детето

Какво знаете за възрастовата периодизация в развитието на детето?

Чували ли сте, че скоростта на психичното развитие в детството не е равномерна?  

Какво е това криза на развитието?  

Какви задачи си поставя развитието през отделните етапи?  

Какви предизвикателства очакват вас и детето?  

Как се формира индивидуалността?