Кризи в развитието на осиновеното дете

 Кризи в развитието на осиновеното дете

Дали има разлика в кризите на развитие на биологичното и осиновеното дете?

С какви задачи се сблъсква осиновеният през: 

- Бебешка възрастo           

- Ранно детство от 1 до 3 год. 

- Детство от 3 – до 6 годиниo 

- Средно детство от 6 до 12 годиниo 

- Юношество от 12 до 19 годиниo 

- Младост от 20- 35 годиниo 

- Зрялост от 35 до 65 годиниo 

- Старост от 65 години –