Аз съм различен

Аз съм различен - Хомосексуалност

 

Различността е тема, за която в България все още трудно се говори и трудно се заявява. Всъщност, Различността различност ли е и как се приема от индивида, семейната и социална среда, обществото. Вие си задавате въпроси от типа:

Аз различен ли съм?

Как да се приема и заявя в семейството и обществото?

Как да изляза от омагьосания кръг „Ти отричаш мен – аз отричам теб”?

Как да живея в покой със себе си и в разбирателство с околните?

На някои от тях вече имате отговор, други все още създават напрежение във вас и пречат на качеството на вашия живот.

Вие сте родител и не знаете как да реагирате, имате въпроси без отговори, очаквания и фантазии за вашето дете, но реалността е друга. Отрицанието и подхода „да не се говори за Това” не са решение и вие го усещате, защото напрежението не отминава. Имате нужда да говорите за чувствата, страховете и представите си и най-вече да си отговорите на въпроса „Защо?”