Начало arrow Често задавани въпроси arrow Що е психология, психотерапия, психолог?

Що е психология, психотерапия, психолог?

Психологията в буквален смисъл е наука за душата. Тя е наука, изучаваща поведението, мисловните процеси, както и чувствата на хората. Психологията е наука за факторите, механизмите и закономерностите на възникване, развитие и проявяване на психиката като субективно отражение на света. Тя е фундаментална наука за закономерностите на психичната дейност. Научните знания на Психологията се прилагат в различни сфери на човешката активност, в ежедневния, професионален и социален  живот.   

 

Психотерапия е методично прилагане на различни психологически техники за възстановяване на афективното равновесие на личността (Афективност  е съвкупност от състояния, емоции, чувства и страсти на личността Тя е в основата на човешкото мислене и дейност, третира се като най-важната съставна част на психическия живот). Психотерапията може да се провежда в индивидуален, семеен, групов и организационен формат. Психотерапията помага за повишаване на индивидуалните, групови или организационни мотивационни сфери и намира пътища за ефективно справяне с ежедневни или отдавна датиращи проблеми.   

 

Психологът е специалист със завършено висше образование по психологическа специалност и професионалист в една от областите на психологията. Университетските дипломи за получено висше психологическо образование удостоверяват придобита квалификация по обща и (или) приложна психология. Работата на психолога е трудна и деликатна. Тя изисква от специалиста широки теоретически познания, богати практически умения, способност за емпатия и доверително отношение, богат житейски опит.Психологът е специалист, който помага на хората да се изправят пред своите и на другите емоционални и поведенчески проблеми. Психологът подпомага клиента през различни етапи, преходи и промени, свързани с проблеми във взаимоотношенията, промени в професионалното развитие, посочва начини за справяне с различните видове стрес. Работи също за съхраняване на психическото здраве и развитието на личността, оказва психологическа помощ на нуждаещи се млади и възрастни лица.