Тревожност

 

Тревожност – афективно състояние, характеризиращо се с чувство на емоционално напрежение, несигурност, общо безпокойство. Тревожността е дифузно емоционално състояние на напрежение при очаквани възможни и вероятни неприятности и готовност да се реагира на опасност, при което страхът и безпокойството не са насочени към конкретен предмет. 

 

Тревожността може да бъде както временно психическо състояние на човека, но може и да бъде черта на характера, т.е. устойчиво нейно свойство. Тревожността възниква при неблагоприятни и често екстремни условия, в сложни и критични ситуации във вида на ярко изразени проспективни (предстоящи) чувства на безпокойство, несигурност, неувереност, безпомощност и специфични преживявания – опасения, вълнения, нарушаване на покоя.

 

Констатира се не само при заплаха и опасност, но и при всяко неудовлетворяване на потребност, мотив, при всеки психически конфликт от типа на фрустрацията ( Фрустрацията е емоционално състояние на човек, излъган в своите очаквания и/или лишен от възможността да постигне силно желана цел).