Депресия

 

        Депресия – повече или по-малко продължително потиснато, угнетено, тъжно  състояние и спадане на тонуса и енергията, в резултат на психически или общи заболявания или в резултат на тежки жизнени ситуации.

 

        Характерни признаци на депресията са сдържаност на движенията, бавно мислене, понижена активност и инициативност, тъжно изражение на лицето, понижен апетит, нарушения в съня. Страдащият от депресия е тревожен, уморен, обезкуражен и не може да се противопостави и на най-малката изпречила се пред него трудност. При децата депресивните състояния са характеризират с нарушения в настроението (отегчение, незаинтересованост, безразличие) и в поведението (нестабилност, агресивност, противопоставяне, намаляване успеха в училище).

 

        Продължителното въздействие на травмиращите фактори може да се отрази неблагоприятно върху характера на детето и да доведе до патологично развитие на личността му. Когато депресивното състояние съвпадне със закономерните кризи на развитието – депресиите протичат твърде тежко. Наред с основните депресивни симптоми се понижава самооценката на детето.